TIL INFORMASJON:

PÅ GRUNN AV SVIKTENDE MARKED DE SISTE ÅRENE SER VI OSS NØDT TIL
Å
AVSLUTTE VÅR VIRKSOMHET FRA 01.05.2017, DET ER BARE FOR LITE OPPDRAG.

VI GJENNOMFØRER ALLE BESTILTE OPPDRAG TIL OG MED 30.04.17

VI VIL TAKKE DE SOM HAR FULGT OSS PÅ EN ELLER ANNEN MÅTE ELLER DELTATT I ARBEIDET.

VI TAKKER OGSÅ ALLE SOM HAR BENYTTET SEG AV VÅRE TJENESTER,
VI HAR LAGT SJELEN I JOBBEN OG Ø
NSKER DERE ALT MULIG GODT VIDERE.

VI BEKLAGER AT DET GIKK SLIK.

 

SVETLANA OG SVERRE